Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Formblåsning i plast är en av Per Schürers främsta specialiteter och en av de vanligaste metoderna för tillverkning av föremål av termoplast som innehåller hålkroppar. Hos oss kan vi erbjuda hela kedjan från Projektledning, design & konstruktion, framtagning av verktyg, till kvalitetssäkring, mätning, provning, förpackning och logistik.

Stora möjligheter med Formblåsning i plast

Formblåsning bjuder på oändliga möjligheter när det kommer till att tillverka ihålliga behållare och vi på Per Schürer har ägnat oss åt detta under snart 60 år och kan allt man kan tänks sig och lite till. Vår maskinpark är en robust uppsättning av högkvalitet maskiner som kan med hög prestanda och god cykelhastighet tillverka stora serier av produkter för våra kunders räkning.

Verktygskostnaden brukar utgöra en stor del av de nödvändiga investeringarna innan produktionen kan starta. Per Schürer brukar projektleda framtagning av verktyg för kundens räkning och verktyget ägs oftast av kunden och används i produktionen under långa perioder för stora serier.

Två områden inom formblåsning där vi är väldigt säkra och vassa är formblåsning i Pet, alltså formblåsning av Petflaskor och flaskor och förpackningar till segmentet livsmedel. Hör av dig till oss om du vill veta mer av vad vi kan åstadkomma när det kommer till formblåsning i plast. Kontakt

Hur fungerar formblåsning?

Metoden Vi använder inom Formblåsning är en mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod och en vidareutveckling på extrudering. Det går att likna vid och fungerar lite som glasblåsning. Ett rör trycks ut från en extruder ner i en kammare (form/verktyg) som har den önskade formen. När det flytande polymerröret är lika långt som formen sluts kammaren helt och gas/luft strömmar in. Gasen fyller röret (som täppts till i bakänden) och pressar ut det till att lägga sig enligt kammarens form. Formen kan därefter kylas och produkten tas ut. Ett populärt exempel inom denna process är tillverkningen av PET-flaskor. Det är processen i Formblåsning. En annan stark del inom våra tjänster för plasttillverkning är Formsprutning där de största skillnaderna är processen och de tekniska kraven.