Skip to content Skip to footer

Våra värderingar

Vi har en stark tro på framtiden och samarbeten. Allt vi gör vill vi grunda i långsiktiga samarbeten. Det är därför vi ser våra kunder främst som partners och delaktiga i värdeskapande tillsammans med oss.

 • Värdeskapande tillsammans
  Det betyder att vi tror på långsiktiga samarbeten. Att värde endast kan skapas i samarbete och genom tillämpning av kunskap och kompetens tillsammans.

 • Professionalitet

  Vi är professionella och det innebär att vi är pålitliga och levererar vad vi är överens om. Med stor kompetens och systematiskt arbete genomför vi de projekt vi startar tillsammans med hög kvalité och stor precision.

 • Transparens

  Vi är transparenta mot samhället, våra samarbetspartner, våra medarbetare och öppen redovisar och möter de villkor som är förutsättningar för ett gott resultat för alla parter.

Våra principer

Vi realiserar våra mål och arbetar utifrån våra värderingar genom att förhålla oss till några tydliga principer:

1 - Proaktiv

Vi är proaktiva för att minimera risker i verksamheten och skapar därmed en trygg arbetsplats och säkra leveranser.

2 - Data-drivna beslut

Vi fattar data drivna beslut. Det innebär att allt vi gör baserar vi på fakta och verifierad kunskap och fakta. Det är garanten för att förebygga avbrott i möjligaste mån.

3 - Hög förutsägbarhet

Vi skapar hög förutsägbarhet genom standardiserat arbetssätt, vilket säkerställer hög kvalitet hela vägen från planering till leverans.

4 - Team

Vi arbetar alltid i team. Team som säkerställer proaktivt användning av våra och samarbetspartners kompetensbas för att uppnå önskat resultat.

5 - Utvecklande ledarskap

Vi tillämpar utvecklande ledarskap med jämställdhet, öppenhet, utbildning och mångfald i fokus. Det borgar för god arbetsmiljö och delaktighet.

6 - Aktiva & engagerade

Vi är aktiva och engagerade medborgare. Det innebär att vi vill bidra till utvecklingen av det lokala samhälle där vi lever, och vi bryr oss om världen och dess utveckling.

7 - Transparenta

Vi är transparenta och öppna med information så lång som möjligt. Det förbättrar våra medarbetares engagemang och våra samarbetspartners insyn i vår verksamhet.

Prioriteringar

Medan dessa principer är vägledande för oss, har vi några prioriteringar när några av dessa kan stå i motsatsförhållande till varann. Våra främsta och kompromisslösa prioriteter är:

Slider Decorative Shape 3
 • Säkerhet och miljö

 • Kvalitet i vad vi gör och levererar

 • Leveranssäkerhet och att göra vad vi lovar
 • Ekonomisk hållbarhet för att kunna utveckla vår verksamhet