Skip to content Skip to footer
Livsmedel

Vi har länge varit en leverantör av flaskor och andra plast förpackningar till livsmedelsindustrin

En stor andel av livsmedelvaror kan ha flytande form eller förpackas i lämpliga och livsmedels godkända plastförpackningar. Per Schürer har länge varit en leverantör av flaskor och andra plastförpackningar till livsmedelsindustrin. Våra flaskor produceras främst genom formblåsning i plast

Här i Norden är det få som inte känner igen siraps flaskan från Dan Sucker från företaget Nordic Sugar. Nordzucker har utvecklats från många sockerfabriker som etablerats av bönder i norra Tyskland till ett starkt och modernt internationellt företag som fyller en viktig roll: att förse människor med socker.

Per Schürer har levererat sirapflaskan under mer än 30 år och detta samarbete liksom våra andra samarbeten bygger på förtroende, kvalitet och god kommunikation med våra partners. 

är ni intresserade av förpackningar för livsmedel?

Välkommen att kontakta oss

Vi bokar in ett besök eller virtuellt möte