Skip to content Skip to footer
recycle
cirkulär ekonomi

En hållbar produktion

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för en cirkulär ekonomi där vi vill återanvända så mycket som möjligt av både konsument och industriellt avfall till att göra nya plastförpackningar och produkter.

01. Vi har som mål att öka andelen reproducerad plast i våra produkter för våra partners och ett mål på minst 50% av reproducerat material i vår produktion för 2025 ligger fast idag.
02. Vi använder redan allt restplast i den egna produktionen för att producera en prisbelönt kompost som vi kallar Biokuben. Läs gärna mer om Biokuben.
Hållbarhet & konsumtion

Energikonsumtion?

Vidare arbetar vi ständigt med datainsamling för vår energikonsumtion och materialåtgång i respektive projekt och produkt och målet att minska energi och materialåtgång följer i alla våra produktionssatsningar. Per Schürer AB har inget krav på sig att etablera en hållbarhetsredovisning men vi avser att fr.o.m. 2022 presentera en hållbarhetsrapport som följer vår hållbarhetsplan för företaget.