Skip to content Skip to footer
om oss

Vår Historia, nutid och framtid

Här får du som är intresserad en kort tillbaka- och framåtblick med Per Schürer AB.Års erfarenhet
8080+
Grundat år
80808080
följ vår historiska

Tidsaxel

Vår historia

vår historia

Här får du som är intresserad en kort tillbaka- och framåtblick med Per Schürer AB.

Per Schürer AB startades 1964 av Per Schürer von Waldheim. Per var en mycket kunnig ingenjör med entreprenörskapet som ledstjärna i sitt sätt att vara. Han hade under några år, tillsammans med en vän, framgångsrikt drivit en verkstadsindustri i Ulricehamn och när de både såg möjligheten och kunna etablera egna bolag köpte de två granntomter och byggde var sitt företag.

Vännerna fortsatte dock samarbetet och under ganska många år kunde de tillsammans leverera helhetslösningar till bland andra Volvo där kompletta vindruta sköljare var ett exempel som inkluderade både vattenbehållare,, pump och montage av alla delar. Per Schürer hade hand om plastdelar, samt montage medan pumpen tillverkades av grannen och gamla kompanjonen.

Per etablerade en modern tillverkningsindustri med state-of-the-art anläggning och kunde producera stora volymer av special designade produkter för bland andra bilindustri, matindustri och kemikalieindustrin. Kunder som än idag har Per Schürer AB som leverantör av sina främsta kännetecken, nämligen deras förpackning och behållare av egna produkter.

Fredrik och Johan Schürer von Waldheim, Pers söner, tog så småningom över företaget och fortsatte i samma anda med plastproduktion. Bland annat kunde de utveckla verksamheten med egna produkter som inkluderar Biokuben, en mycket uppskattad produkt med egen design och fantastisk kvalitet och funktionalitet. Biokuben är idag en storsäljare och produceras till hundra procent av restmaterial som blir kvar i tillverkningen av andra produkter i företaget. En sann hållbar lösning som bejakar företagets andra och inställning till miljö och jordens resurser.

Våren 2021 togs bolaget över av nya ägare som fortsätter att utveckla verksamheten med stora investeringar i processer, personal och maskiner. I visionen för bolaget ingår idag en hållbar produktion som ska öka användningen av reproducerat material, minska energiförbrukningen och fortsätta moderniseringen av vår produktion genom samarbeten och tillämpning av ny teknologi.

Per Schürer AB är ett företag med anor och stort kunnande som eftersträvar att skapa hållbara läsningar i plastindustrin medan kundernas behov tillgodoses och nya lösningar baserad på forskning och vetenskap tillämpas.