Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Formsprutning av Plast

Formsprutade detaljer produceras som regel i stora antal till en relativt låg kostnad. Förutom konstruktionsarbetet utgör verktygskostnaden en stor del av de nödvändiga investeringarna innan produktionen kan starta. Detta innebär att det ofta måste produceras några tusentals detaljer innan verktygsinvesteringen lönar sig genom omfördelning av dess kostnader på de producerade detaljerna. Å andra sidan kan verktygen ofta användas för att tillverka flera hundratusen eller till och med miljontals detaljer.

Flexibelt med Formsprutning

Formsprutningen tillåter ett nästan fritt val av former och släta eller strukturerade ytor i olika mönster. Dessa möjligheter i kombination med kostnadseffektiviteten gör formsprutning till den vanligaste processen för massproduktion av plastdetaljer inom praktiskt taget alla områden.

Inom formsprutningstekniken används en mängd olika polymerer, som grovt kan delas in i termoplaster, termoplaster, härdplaster och gummimaterial. AMB arbetar med termoplaster och termoplaster.

Så fungerar Formsprutning

Plast består primärt av polymerer som blandats med olika tillsatser såsom mjukgörare, stabiliseringsmedel, färgämnen och armeringsmaterial. Granulat av den önskade plasten värms upp till den temperatur som rekommenderas för valt material. Pressmassan placeras i en sprutcylinder och pressas därefter ut i formrummet under ett högt tryck. Formen kyls sedan ner och detaljen kristalliseras innan den släpps ut ur formen. En av våra andra processer inom plast är Formblåsning där vi har en lägre produktionskostnad. Passar för dig som vill producera större serier.