Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Att välja verktygsmakare

Att ta fram ett formblåsningsverktyg är ett mycket kvalificerat tekniskt arbete. Allting börjar med kunnandet hos erfarna och kreativa verktygsmakare med vilka vi för en nära dialog kring verktygets konstruktion där målet är att nå den produkt som slutkunden efterfrågar.

På Per Schürer har vi och arbetar med verktygstillverkare både inom och utanför Sveriges gränser. De vi anlitar har uppvisat ett gott resultat i tidigare gemensamma projekt både vad gäller kommunikation och uppfyllande av projektens krav på teknisk höjd och leveransförmåga.

Provverktyg, prototyper och nollserier

Tidigt i utvecklingsprocessen för en produkt finns en mängd alternativ för att ta fram prototyper och vi samarbetar med flera företag specialiserade på prototypframtagning.