Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektledning för serieproduktion

Vi håller ihop hela projektet tillsammans med dig.

Per Schürer är ett industriföretag med basprocesserna formblåsning, formsprutning, montage och produktmärkning. Affärsidén är att vara en leverantör till kunder med höga krav så att dessa kan nå sina mål.

Våra basprocesser utgör hårdvaran i vårt erbjudande, och mjukvaran består förutom kompetenta medarbetare även av rutiner och processer som säkerställer kvalitativt hantering av projektförfrågningarna från våra kunder.

Därför arbetar vi tätt samman med din organisation genom en strukturerad projektmodell. Professionalitet, långsiktighet och god kommunikation är viktiga ledord i våra samarbeten.