Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Från produktion direkt till montage

I alla branscher strävar man efter allt kortare ledtider och minskade kostnader för frakter och kassationer. På Per Schürer kan produktionen innefatta flera av våra olika verksamhetsområden, och det som knyter ihop säcken är vår monteringsavdelning om kunden önskar det när det gäller industriella lösningar och produkter som kräver det. Överblicken och kunskapen om hela produktionskedjan är mycket värdefull och samordningsvinsterna genom att ha allt under samma tak är därför stora.

Automatiskt eller manuellt montage

Vid större volymer ser vi till att automatisera så stor del av tillverkningen som möjligt, inklusive avsyning, montage och förpackning. Vid mindre serier erbjuder vi manuell montering, slutkontroll och spårbarhet av din produkt. Vi förpackar den och levererar den så färdig att användas som du själv bestämmer. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan.