Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hur ska en egenskap utvärderas?

Grunden för verifiering och validering av en tillverkad produkt är att tidigt få ett grepp på hur dimensioner och funktionskrav ska utvärderas genom att tillsammans definiera en strategi för verifiering och validering. Vi är därför väl rustade med kompetens i etablerade statistiska metoder och olika mättekniker och inkluderar kundens experter och kvalitetsavdelning i vårt arbete med att säkerställa framtagning av nödvändig mätning och provningsmetoder.

3D-skanning

För oss innebär kvalitetssäkring naturligtvis att uppnå villkoren för alla de krav som kunden har på oss och att uppfylla etablerade standard och policyer.

Kvalitet skapas av medarbetarna på företaget och därför behövs insikt, motivation, utbildning och uthållighet. Alla på företaget utbildas därför och arbetar sedan enligt våra värderingar och ser kvalitetsarbetet som naturligt och självklart.