Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vad är kvalitetssäkring?

Kvalitetssäkring är summan av alla åtgärder för att åstadkomma en jämn produkt- och leveranskvalitet. Den ska förhindra fel i tillverkade produkter och utesluta leveransproblem för lösningar och tjänster som vi levererar till våra kunder.

Kvalitetssäkring tillämpas på fysiska produkter redan i planerings- och beredningsfasen för att verifiera vad som ska göras för att uppfylla specifikationer och krav från kunden. Därför arbetar vi med ett systematiskt produktutvecklingssystem och som innehåller checklistor för att inget ska tappas bort. När produkten sedan tillverkas valideras att specifikationerna uppfylls genom utfallsproven och definierade kvalitetskontroller. Dessa kan bestå av olika mätningar men även av visuella kontroller mot en referensdetalj.

Alla är involverade

För oss innebär kvalitetssäkring naturligtvis att uppnå villkoren för alla de krav som kunden har på oss och att uppfylla etablerade standard och policyer.

Kvalitet skapas av medarbetarna på företaget och därför behövs insikt, motivation, utbildning och uthållighet. Alla på företaget utbildas därför och arbetar sedan enligt våra värderingar och ser kvalitetsarbetet som naturligt och självklart.