Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kundernas behov och vår produktion med många olika processer skapar komplexa flöden som kräver god planering och ställer höga krav både på den interna och externa logistiken.

Industriell förpackning

Intern logistik

Att effektivt kunna leda och kontrollera materialflöden samt övriga tillverkningsresurser behöver utvecklas hela tiden för att hålla nere både leveranstider och kostnader. Genom ett behovsanpassat ERP-system och djupa kunskaper om våra integrerade processer säkerställer vi optimerade flöden genom fabriken fram till utleverans och vidare fram till kunden någonstans i Sverige och i världen.

Extern logistik

Alltfler kunder vill koncentrera sig på sina kärnkompetenser och önskar därför att leverantörerna tar över en del av deras planering och logistik för att uppnå ett ömsesidigt värdeskapande i försörjningskedjan. Per Schürer har lång erfarenhet av och kunskap om olika system som sköter planering och bokning av transport.

De fysiska leveranserna är ofta också kundstyrda och vi samarbetar med olika partners som erbjuder daglig upphämtning för att tillsammans med kunden hitta de bästa lösningarna. Flera kunder har anläggningar i olika världsdelar där leveranserna behöver samordnas.

Ytterligare ett sätt att interagera på ett snabbare och effektivare sätt med kunderna är genom elektroniskt informationsutbyte EDI. Per Schürer söker gärna samarbeta på olika sätt genom EDI där kunden exempelvis sänder sin order digitalt och sedan får sin orderbekräftelse och sitt leveransbesked digitalt från Per Schürer.

Förpackning

Många resurser kan sparas genom optimerade förpackningar. Tillsammans med både kunder och leverantörer arbetar vi ständigt för att hitta de bästa lösningarna med bland annat lean-metodiken. Ibland måste nya lösningar testas under en längre tid och utfallet utvärderas. I flera fall har detta medfört lika bra presterande förpackningar som minskat tidsåtgång, vikt och material. Vi vill gärna ha en aktiv dialog kring denna viktiga fråga.