Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Design och konstruktion av plastprodukter och plastkomponenter

Vad är design?

Design som begrepp omfattar en produkts konstruktion och formgivning, men kan också beskriva den skapande processen som leder från idéstadiet till färdig produkt. Vi deltar gärna från projektstart för att skapa förutsättningar för den bästa utformningen och den bästa funktionaliteten för en tänkt produkt. Självklart beaktar vi alla aspekter som användarvänlighet, miljövänlighet och tekniska möjligheter och begränsningar. Med vårt stora kunnande kan vi tillhandahålla flera dimensioner när det gäller en produkts utseende och funktionalitet.

Det första mötet är viktigt

Daniel Yar

Oftast börjar processen för oss med att det finns en ritning eller en idé, ibland finns även en produkt som kunden valt i vår redan befintliga verktyg. förutsättningar granskas av våra tekniker och projektledare, och förutsättningarna för en teknisk realisering gås igenom. Sedan påbörjas arbetet med att ta fram lämplig produktionsutrustning som formsprutningsverktyg för en plastdetalj eller komponentfixturer för en detalj som ska tillverkas.

Stort nätverk av leverantörer

Medan vi kan själva tillverka verktyg för det mesta, har vi mångåriga samarbeten med kvalificerade verktygsmakare och andra leverantörer av produktionsutrustning och kan därmed erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva design- och konstruktionslösningar även för mycket krävande och komplexa plastprodukter.